Date 10 sierpnia 2023

Transport ponadgabarytowy – Virtus Oversize

Virtus Oversize 

Czyli transport ładunków ponadgabarytowy w Polsce.

Zaczynając od samych podstaw, by móc realizować przewozy ponadgabarytowe należy uwzględnić nie tylko wymogi, jakie nakłada na przewoźnika ustawodawca, ale również cały proces logistyczny.

Na jego etapie planuje się najkorzystniejszy sposób transportu towarów o niestandardowych wymiarach i wadze. Należy pamiętać, że nieodpowiednie działania lub niedokładne zaplanowanie trasy, mogą pociągnąć za sobą nie tylko dotkliwe konsekwencje finansowe, ale również i narazić na niebezpieczeństwo osoby biorące udział w transporcie ponadgabarytowym lub znajdujące się w małej odległości.

Czym właściwie jest transport ponadgabarytowy?

Za ładunki ponadgabarytowe uznaje się te, które przekraczają dopuszczalne normy. Definicja odnosi się do przewozów tych ładunków, które wraz z pojazdem lub zespołem pojazdów, przekraczają swoimi wymiarami, lub masą, normy określone w przepisach o ruchu drogowym. O takim transporcie mówić możemy również, gdy nacisk osi pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z ładunkiem bądź bez, przekraczają normy określone dla danej drogi.

Jakie zatem ładunki uznawać można za ponadnormatywne?

Cechami wspólnymi towarów, zaliczanych jako transport ponadgabarytowy są niestandardowe wymiary i duża waga. Przeważnie są to różnego rodzaju elementy konstrukcyjne, zbiorniki, maszyny budowlane, urządzenia przemysłowe itp.

Zacząć mówić o transporcie ponadnormatywnym możemy, gdy: 

– Długość – pojazdu z naczepą przekracza 16,5 m lub zespołu pojazdów przekracza 18,75 m,

– Szerokość – przekracza 2,55 m szerokości,

– Wysokość – pojazdu wraz z ładunkiem przekracza 4 m wysokości,

– Waga – masa wynosi powyżej 40 tony.

Przechodząc dalej, w temacie transportu ponadgabarytowego, często spotkać się można ze słowem ,,pilot’’.

Kim właściwie jest pilot i co oznacza pilotowanie? 

Pilot to osoba, która jest odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa oraz minimalizację różnego typu utrudnień, które mogą pojawić się w czasie takiego transportu (np. znaki drogowe, zakręty, inni uczestnicy ruchu). Pilotowanie przejazdu pojazdów ponadgabarytowych – to nic innego jak wykonywanie przez pilota czynności, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu podczas przejazdu pojazdów nienormatywnych, niebezpiecznych lub w przypadku prowadzenia kolumny pojazdów. Niezbędnym elementem bezpiecznego pilotażu jest odpowiedni pojazd, zawsze musi on być odpowiednio oznaczony oraz wyposażony.

Jak powinien wyglądać pojazd pilotujący?

Aktualnie może być to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. – nie może to być motocykl. Auto musi być wyposażone w tablicę oznakowania, umieszczoną na dachu kabiny. W zależności od tego, czy pojazd pilotujący znajduje się z przodu, czy z tyłu transportu – tablica powinna być widoczna odpowiednio po danej stronie, dopasowanie do umiejscowienia pojazdu. Tablica ta, wykonana może być w formie świetlnej.

Poza nią, auto zawierać powinno urządzenia zapewniające łączność z pojazdem przewożącym ładunek oraz dwa światła błyskowe, żółtej barwy, tak że umieszczone na dachu, symetrycznie według osi wzdłużnej i w jednej linii z tablicą. Światła te powinny być widoczne z każdej strony pojazdu pilotującego, z odległości przynajmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

O czym warto pamiętać przy transporcie ponadgabarytowym?

Każdy nienormatywny i ponadgabarytowy transport wymaga doświadczenia, precyzji oraz odpowiedniego sprzętu, by pokonać, czasem znaczną odległość, bez komplikacji. Przy wyborze optymalnej trasy przejazdu, należy uwzględnić również występujące na niej przeszkody tj. znaki drogowe, wąskie drogi itp.

W przypadku transportu ponadnormatywnego przewoźnik każdorazowo musi uzyskać odpowiednie zezwolenia na przejazd pojazdem ponadnormatywnym, na wyznaczonej trasie, która musi być dostosowana do przejazdu samochodu wraz z ładunkiem o danych parametrach. To podstawowy dokument, który uprawnia przewoźnika do poruszania się po drogach publicznych z ładunkiem, który przekracza dopuszczalne normy.

Transport ponadgabarytowy przepisy

Transport ponadgabarytowy jest regulowany przepisami ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. Art. 64 ust. 1 określa, że ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony gdy:

  1. Uzyskamy odpowiednie zezwolenie na przejazd pojazdu ponadgabarytowego danej kategorii. Zezwolenie takie wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ;
  2. Przestrzegamy wszystkich warunków przejazdu określonych w tym zezwoleniu;
  3. Przejazd pojazdu nienormatywnego jest pilotowany w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy, w tym przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi przepisami.
  4. Zostanie zachowana szczególna ostrożność przez kierującego pojazdem nienormatywnym;

Jeżeli poszukujecie firmy, która w kompleksowy i profesjonalny sposób zrealizuje usługę transportu ładunków ponadgabarytowych, warto nawiązać z nami kontakt. Virtus Oversize to zespół 6 pilotów, którzy zrealizują taki transport od początku do końca.

Kontakt:

E-mail: tomasz.borowicz@vls.pl

Tel. +48 790 776 610

Sprawdź również

Pozostałe aktualności

Date 22 lipca 2024

Cargonite dołącza do Virtus Logistics | Pierwszy etap połączenia | Witamy Team Go!

Z przyjemnością informujemy, że z dniem 01.08.2024 r. nastąpi przeniesienie działalności operacyjnej Cargonite Sp. z o.o. do Virtus Logistics Sp. z o.o. Dzięki tej integracji, o której informowaliśmy w artykule...

Czytaj dalej Czytaj dalej