Dokumenty do pobrania

Zbiór najważniejszych dokumentów firmy.

Polityka Ochrony Danych

Polski

Polski

Polityka bezpieczeństwa

Polityka Ochrony Danych w Zakresie Międzynarodowych i Krajowych Usług Spedycyjnych.

Inspektor Danych

Aby skorzystać z praw związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo bezpośrednio skontaktować z naszym inspektorem danych lub skorzystać z formularzy.

Obowiązek informacyjny w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych.

Obowiązek informacyjny w zakresie rekrutacji do pracy w firmie Virtus Logistics.

Obowiązek informacyjny w zakresie prowadzenia akt osobwych pracowników firmy Virtus Logistics.

Licencje i zezwolenia

Polski

English

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy

Zezwolenie na wykonywanie zawody przewoźnika drogowego

Dla Klienta

Polski

English

Kodeks współpracy

Ogólne warunki świadczenia usług przez Virtus Logistics Sp. z o.o.

Ubezpieczenie

Dla Kierowcy

Polski

English

Przewodnik dla kierowców

Wymagania stawiane kierowcom

Platforma Aleo instrukcja

Ogólne warunki przewozu

Certyfikaty

Polski

English

Usługi w zakresie organizacji transportu drogowego, lotniczego i morskiego

Wywóz, transfer wewnątrzunijny, usługa pośrednictwa...

GMP+ B4

Regulamin konkursu

ISO 28000:2007

Strategia podatkowa

Strategia podatkowa 2022