Date 18 lipca 2023

Transport Intermodalny

Transport Intermodalny w Virtusie

Transport Intermodalny to z definicji nic innego jak przewóz towarów więcej niż jednym rodzajem transportu, w jednej jednostce ładunkowej. Transport ten najczęściej polega na łączeniu transportu samochodowego z transportem kolejowym. Na potrzeby przewozu ładunków w bardziej ekologiczny sposób – jako firma zainwestowaliśmy we flotę i powiększyliśmy ją w 2021 roku o 90 naczep!

Co to jest transport intermodalny?

Transport intermodalny staje się coraz popularniejszy w Polsce, ponieważ w wielu aspektach jest bardziej opłacalny od konwencjonalnego. Jest to typ transportu polegający na przewozie ładunków środkami przewozowymi różnych gałęzi transportu. Transport Intermodalny (znany niektórym jako transport kombinowany) jest formą przewozu ładunków, która wykorzystuje więcej niż jeden środek transportu. Przykładowo, może to być jeden ładunek transportowany przy pomocy systemu kolejowego, morskiego i drogowego jednocześnie. W tego rodzaju transporcie towar przez całą długość trasy znajduje się w tej samej jednostce ładunkowej, czyli np. na naczepie lub w kontenerze. Natomiast transport multimodalny oznacza przewóz osób lub towarów przy użyciu różnych gałęzi transportu, ale multimodalny transport towarów możliwa jest zmiana jednostki transportowej.

https://www.youtube.com/watch?v=nciClw1l-o4Virtus Intermodal w obiektywie dronowiec.pl

Zalety transportu intermodalnego

Transport kombinowany jest źródłem wymiernych korzyści dla przedsiębiorstwa. Głównymi zalety to:

 • zmniejszenie ryzyka uszkodzenia towaru,
 • usprawnienie dostawy, poprzez zmniejszenie ryzyka opóźnień na przeładunkach,
 • zmniejszenie emisji CO2,
 • obniżenie kosztów transportu,
 • mniejsza wypadkowość,
 • możliwość przewożenia większej masy ładunków na duże odległości,
 • mniejsza wrażliwość na warunki pogodowe.

 

Wady transportu intermodalnego

Oczywiście, żadne rozwiązania nie są tymi bez wad. W transporcie kombinowanym wadą może być:

 • konieczność używania specjalistycznych urządzeń przeładunkowych (np. suwnic, dźwigów, samojezdnych maszyn), które pozwalają na przewożenie wielotonowych jednostek ładunkowych, które są poza zasięgiem urządzeń stacjonarnych,
 • koniecznym jest wyposażenie terminali kolejowych w odpowiednie urządzenia przeładunkowe,
 • Samochody ciężarowe mogą wyruszać w trasy praktycznie o dowolnych porach, a transport statkiem czy samolotem wymaga podstawienia ładunku przed wyznaczonym terminem.

Rodzaje transportu intermodalnego

Transport intermodalny daje nam wiele możliwości. Klasyfikacja transportu intermodalnego może zostać określona na podstawie wielu czynności. Jedną z głównych jest zasięg przewozów. Wyróżnić w tym kontekście możemy intermodalny transport:

 • kontynentalny,
 • krajowy,
 • międzynarodowy,
 • międzykontynentalny.

 

Kolejną z takich czynności jest rodzaj użytych jednostek ładunkowych. Możemy podzielić je na:

 • kontenery,
 • naczepy,
 • samochody ciężarowe,
 • nadwozia wymienne,
 • pojemniki specjalne.

 

Różne użycie środków transportowych:

 • przewóz szynowo – drogowo – rzeczny,
 • przewóz szynowo – drogowo – morski,
 • przewóz szynowo – drogowo – lotniczy,
 • przewozy drogowo – lotnicze,
 • przewozy szynowo – drogowe,
 • przewozy drogowo – morskie.

Zasady wykonywania transportu intermodalnego polegają przede wszystkim na wydajnym przeładunku towarów i dobraniu odpowiednich środków przewozu, adekwatnych do charakteru danego ładunku, bazując na szacowaniu kosztów transportowych. Na określonych trasach cena przewozu towarów z wykorzystaniem różnych rodzajów środków transportu może być niższa niż w przypadku tradycyjnego transportu drogowego.

Korzyści intermodalnych przewozów towarów i ładunków

Do głównych korzyści jakie wynikają z transportu intermodalnego zaliczyć możemy bezpieczeństwo towaru, które wynika z tego, iż towar nie jest przeładowywany na trasie. Kolejną zaletą jest możliwość przewozu ładunków międzykontynentalnych, które nie mogą być wykonywane tylko jednym środkiem transportu.

Transport intermodalny, w porównaniu do konwencjonalnego, okazuje się tym szybszy, im dłuższą trasę ma do pokonania towar. Wynika to z konieczności optymalizacji całego procesu. Takie rozwiązanie sprawia, że kolejną korzyścią transportu kombinowanego są koszty transportu. Wykorzystanie najtańszego środka, czyli kontenerowców oceanicznych, znacząco obniża cenę przewozu towarów. Transport intermodalny zwłaszcza na długich trasach, generuje również mniej zanieczyszczeń, a zleceniodawca, mimo wykorzystywania przynajmniej dwóch gałęzi środków transportu, zawiera tylko jedną umowę na przewóz z firmą, która kompleksowo zajmuje się realizacją usługi.

Co jest niezbędne do skutecznego transportu intermodalnego?

Rozwój i zastosowanie transportu intermodalnego są możliwe, gdy pozwala im na to odpowiednia infrastruktura. Dostatecznie rozbudowana sieć połączeń: lotniczych, wodnych, drogowych czy kolejowych pozwala nam na wiele możliwości. Od jakości i przepustowości sieci w dużym stopniu zależy opłacalność oraz czas realizacji przewozów intermodalnych. Same węzły transportowe nie są jednak wystarczające, muszą one zostać odpowiednio wyposażone tzn. przewozy intermodalne wykonywane są najczęściej przy użyciu kontenerów lub naczep, dlatego porty, lotniska i stacje kolejowe muszą być wyposażone w urządzenia, umożliwiające operowanie tymi jednostkami ładunkowymi.

Organizacja przewozu transportem intermodalnym

Transport kombinowany (intermodalny) wymaga doskonałej organizacji, w której najważniejszym elementem jest oczywiście swobodny dostęp do wszystkich potrzebnych środków transportu – zwłaszcza drogowego i kolejowego, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, są to najczęściej wykorzystywane gałęzie transportu. Ważna jest również znajomość tras oraz specyfikacji działania, by wszystko dopięte było na ostatni guzik. W Virtus Logistics nie brakuje specjalistów od transportu kombinowanego. W sprawie zorganizowania intermodalnych przewozów towarów skontaktuj się:

E-mail: intermodal@vls.pl

Tel. +48 534 846 161

Sprawdź również

Pozostałe aktualności

Date 16 kwietnia 2024

Przepisy drogowe na świecie, o których możesz nie mieć pojęcia!

Odkryj fascynujący świat przepisów drogowych z całego globu! Każdy kraj ma swoje unikatowe zasady i regulacje, które mogą zaskoczyć i zaciekawić podróżnych. Zapraszamy na podróż przez najciekawsze przepisy drogowe na...

Czytaj dalej Czytaj dalej