Date 11 października 2023

Transport ładunków ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

Transport ładunków ADR – przewóz towarów niebezpiecznych

 

Towary niebezpieczne wyróżniają się od pozostałych tym, że poziom zagrożenia, jakie może wystąpić podczas ich transportu, jest dużo wyższy. Tego typu ładunki wymagają zachowania zwiększonej ostrożności i przestrzegania ścisłych restrykcji. W Polsce przewóz materiałów niebezpiecznych dozwolony jest wyłącznie dla osób wykwalifikowanych, które ukończyły 21 rok życia, spełniają wymagania ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o ruchu drogowym, ukończyły odpowiedni kurs ADR oraz zdały z wynikiem pozytywnym egzamin kończący taki kurs.

Czym jest transport ładunków niebezpiecznych ADR?

ADR to międzynarodowa umowa dotycząca przewozu towarów niebezpiecznych, które jest powszechnie stosowane w branży transportowej. Umowa ADR zawiera przepisy dla transportu drogowego dotyczące opakowań, zabezpieczeń ładunków i oznakowań substancji niebezpiecznych. Transport towarów niebezpiecznych ADR objęty jest szczególnym rygorem, by zachować wszelkie możliwe zasady bezpieczeństwa. Niedopilnowanie chociaż jednego z podmiotów łańcuchu dostaw, może mieć trudne w skutkach następstwa i doprowadzić do skażenia środowiska, a nawet do śmierci osób, które z materiałem się zetkną.

Umowa ADR / Przepisy umowy ADR

Umowa ADR jest nowelizowana co dwa lata w roku nieparzystym. Od 1 stycznia danego roku obowiązuje nieobligatoryjnie (można nadal stosować wersję poprzednią konwencji), od 1 lipca obowiązuje zawsze obligatoryjnie. Umowa ADR składa się z umowy właściwej oraz z dwóch załączników – A i B, będących jej integralną częścią. Umowa właściwa określa stosunki prawne między uczestniczącymi państwami, natomiast załączniki zawierają przepisy umowy adr regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych materiałów niebezpiecznych w przypadku międzynarodowego, drogowego przewozu towarów.

 

Czy każdy może przewozić towary niebezpieczne?

Otóż nie, każdy kierowca ciężarówki, który przewozi materiały niebezpieczne, musi posiadać dokument, który upoważnia go do wykonania takiego przewozu. Oficjalnie dokument taki, nazywany jest ,,zaświadczeniem ADR’’. Dokumenty ten należy odnawiać co 5 lat, ponieważ po tym czasie automatycznie wygasa. Po otrzymaniu takiego zaświadczenia kierowca jest upoważniony do przewożenia towarów.

 

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych prezentuje się następująco:

ADR Klasa 1 Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi

ADR Klasa 2 Gazy

ADR Klasa 3 Materiały zapalne ciekłe

ADR Klasa 4.1 Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące i materiały wybuchowe odczulone satałe

ADR Klasa 4.2 Materiały podatne na samozapalenie

ADR Klasa 4.3 Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

ADR Klasa 5.1 Materiały utleniające

ADR Klasa 5.2 Nadtlenki organiczne

ADR Klasa 6.1 Materiały trujące

ADR Klasa 6.2 Materiały zakaźne

ADR Klasa 7 Materiały promieniotwórcze

ADR Klasa 8 Materiały żrące

ADR Klasa 9 Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

Grupy pakowania (PG/GP):

I Grupa pakowania – duże zagrożenie np. Silnie trujący / Silnie żrący

II Grupa pakowania – średnie zagrożenie np. Trujący / Żrący

III Grupa pakowania – małe zagrożenie np. Słabo trujący / Słabo żrący

Spedytor, a transport materiałów niebezpiecznych ADR?

Każda firma, która regularnie przewozi materiały niebezpiecznie, musi posiadać przynajmniej jednego doradcę do spraw bezpieczeństwa. Klienci zlecający spedycji przewóz takich towarów jest zobowiązany do przekazania wszelkich potrzebnych informacji na jego temat. Spedytor natomiast ma prawo zażądać od nadawcy certyfikatu potwierdzającego klasyfikację materiału. W przypadku podjęcia się takiego tematu, spedytor musi posiadać kompletne i prawidłowe dane tj.:

– numer UN – składa się z czterech cyfr identyfikujących daną klasę materiałów niebezpiecznych. Dane z tego numeru pozwalają na prawidłowe sklasyfikowanie towaru.

– karta charakterystyki materiału niebezpiecznego, która pozwoli m.in. na rozeznanie się, czy spedytor dysponuje odpowiednim zapleczem magazynowym, które pozwoli mu składować towar w odpowiednich warunkach.

– całkowita ilość towaru niebezpiecznego oraz sposób jego pakowania, co pozwala na wyłączenia, które mogą ograniczyć koszty transportu, a także pozwalają określić sposób transportu, jak chociażby temperaturę, w której ładunek powinien być przewożony.

– doradca ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – tak jak wcześniej wspominaliśmy, jest to nieodłączny element. Doradca taki jest gwarantem prawidłowości przekazywanych komunikatów o nadawanym do transportu materiale niebezpiecznym, dzięki takiej osobie potwierdza się rzetelność klienta i pewność, że w przypadku wątpliwości spedytor uzyska niezbędne informacje.

– wyłączenia lub przepisy specjalne – potrzebne do określenia czy dotyczą one klienta i w jakim zakresie.

– określenie miejsca załadunku i dostawy – wydawać się to może sprawą oczywistą, jednak w przypadku towarów niebezpiecznych jest to niezwykle istotne, gdyż pozwala spedycji ustalenia optymalnej trasy przewozu, z wyłączeniem części dróg z ograniczeniami, jak chociażby tunele – nie wszystkie pozwalają nam na przewiezienie towarów niebezpiecznych.

Doradca ds. bezpieczeństwa (ADR) 

W naszej firmie posiadamy specjalistę w danym temacie. Michał Landowski nie tylko jest spedytorem w Virtus Logistics, ale również zajmuje się szkoleniem naszym pracowników w zakresie transportu towarów niebezpiecznych. Jeżeli potrzebujesz doradztwa w sprawie transportu ładunków niebezpiecznych lub chociażby w kwestii wypełnienia dokumentów z tym związanych – Michał ze swoją firmą Safe Lofistics chętnie pomoże.

Kontakt:

Michał Landowski

Tel. +48 733 528 426

E-mail: adr@vls.pl

Sprawdź również

Pozostałe aktualności

Date 16 kwietnia 2024

Przepisy drogowe na świecie, o których możesz nie mieć pojęcia!

Odkryj fascynujący świat przepisów drogowych z całego globu! Każdy kraj ma swoje unikatowe zasady i regulacje, które mogą zaskoczyć i zaciekawić podróżnych. Zapraszamy na podróż przez najciekawsze przepisy drogowe na...

Czytaj dalej Czytaj dalej